รายชื่อโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1 : 1022010000
โรงเรียน ที่ตั้ง Map ... เปิดดู
1.  โรงเรียนบ้านคลองกะพง ... 4 1022060033 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ครรชิต เปลี่ยนไธสงiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060033&boss=31049&name_boss=ผอ.ครรชิต เปลี่ยนไธสง&name_school=โรงเรียนบ้านคลองกะพง&idschool=1022060033&network=4' frameborder='0'>
2.  โรงเรียนบ้านคลองครก ... 9 1022060187 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
นิตยา พงษ์พระเกตุiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060187&boss=32506&name_boss=ผอ.นิตยา พงษ์พระเกตุ&name_school=โรงเรียนบ้านคลองครก&idschool=1022060187&network=9' frameborder='0'>
3.  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ... 2 1022060002 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สาลินี บูรณโกศลiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060002&boss=32529&name_boss=ผอ.สาลินี บูรณโกศล&name_school=โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส&idschool=1022060002&network=2' frameborder='0'>
4.  โรงเรียนบ้านคลองลาว ... 8 1022060206 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สุชานันท์ รัตนภาคiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060206&boss=32542&name_boss=ผอ.สุชานันท์ รัตนภาค&name_school=โรงเรียนบ้านคลองลาว&idschool=1022060206&network=8' frameborder='0'>
5.  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด ... 10 1022060188 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060188&boss=32575&name_boss=ผอ. &name_school=โรงเรียนบ้านช่องกะพัด&idschool=1022060188&network=10' frameborder='0'>
6.  โรงเรียนบ้านชำโสม ... 2 1022060005 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สำเนา ชายหาดiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060005&boss=32522&name_boss=ผอ.สำเนา ชายหาด&name_school=โรงเรียนบ้านชำโสม&idschool=1022060005&network=2' frameborder='0'>
7.  โรงเรียนบ้านซอยสอง ... 9 1022060183 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
คมสันต์ ทะลายรัมย์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060183&boss=32832&name_boss=ผอ.คมสันต์ ทะลายรัมย์&name_school=โรงเรียนบ้านซอยสอง&idschool=1022060183&network=9' frameborder='0'>
8.  โรงเรียนบ้านต้นกระบก ... 8 1022060213 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สุกัญญา พูลกสิiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060213&boss=32843&name_boss=ผอ.สุกัญญา พูลกสิ&name_school=โรงเรียนบ้านต้นกระบก&idschool=1022060213&network=8' frameborder='0'>
9.  โรงเรียนบ้านตาเลียว ... 5 1022060052 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
อินทิรา ภูมิสูงiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060052&boss=32862&name_boss=ผอ.อินทิรา ภูมิสูง&name_school=โรงเรียนบ้านตาเลียว&idschool=1022060052&network=5' frameborder='0'>
10.  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ ... 2 1022060013 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
เขมิสรา สีหาราชiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060013&boss=32874&name_boss=ผอ.เขมิสรา สีหาราช&name_school=โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ&idschool=1022060013&network=2' frameborder='0'>
11.  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ... 9 1022060186 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
มนตรี กาบตุ้มiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060186&boss=32881&name_boss=ผอ.มนตรี กาบตุ้ม&name_school=โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้&idschool=1022060186&network=9' frameborder='0'>
12.  โรงเรียนบ้านประแกต ... 10 1022060191 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
กนกอร จุลินทรiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060191&boss=33915&name_boss=ผอ.กนกอร จุลินทร&name_school=โรงเรียนบ้านประแกต&idschool=1022060191&network=10' frameborder='0'>
13.  โรงเรียนบ้านมาบโอน ... 4 1022060036 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060036&boss=&name_boss=ผอ. &name_school=โรงเรียนบ้านมาบโอน&idschool=1022060036&network=4' frameborder='0'>
14.  โรงเรียนบ้านยางระหง ... 8 1022060211 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060211&boss=32938&name_boss=ผอ.ชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์&name_school=โรงเรียนบ้านยางระหง&idschool=1022060211&network=8' frameborder='0'>
15.  โรงเรียนบ้านวังปลา ... 5 1022060053 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สุนิษา การพานิชiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060053&boss=33544&name_boss=ผอ.สุนิษา การพานิช&name_school=โรงเรียนบ้านวังปลา&idschool=1022060053&network=5' frameborder='0'>
16.  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ... 9 1022060185 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สมชาย พะโยมiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060185&boss=32914&name_boss=ผอ.สมชาย พะโยม&name_school=โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น&idschool=1022060185&network=9' frameborder='0'>
17.  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ... 9 1022060182 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
วรรณา กุลชาติiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060182&boss=32945&name_boss=ผอ.วรรณา กุลชาติ&name_school=โรงเรียนบ้านวังไม้แดง&idschool=1022060182&network=9' frameborder='0'>
18.  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง ... 5 1022060050 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
มุกดา อนุกานนท์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060050&boss=32969&name_boss=ผอ.มุกดา อนุกานนท์&name_school=โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง&idschool=1022060050&network=5' frameborder='0'>
19.  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก ... 5 1022060049 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สุภาวดี ลี้สกุลiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060049&boss=33896&name_boss=ผอ.สุภาวดี ลี้สกุล&name_school=โรงเรียนบ้านสะพานเลือก&idschool=1022060049&network=5' frameborder='0'>
20.  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ... 4 1022060045 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ยงยุทธ วงค์กุลพิลาศiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060045&boss=33843&name_boss=ผอ.ยงยุทธ วงค์กุลพิลาศ&name_school=โรงเรียนบ้านสังข์ทอง&idschool=1022060045&network=4' frameborder='0'>
21.  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ... 10 1022060194 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ทองจันทร์ ชาวไร่iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060194&boss=32982&name_boss=ผอ.ทองจันทร์ ชาวไร่&name_school=โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง&idschool=1022060194&network=10' frameborder='0'>
22.  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ... 9 1022060181 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
จิรทิปต์ ผาธรรมiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060181&boss=32990&name_boss=ผอ.จิรทิปต์ ผาธรรม&name_school=โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย&idschool=1022060181&network=9' frameborder='0'>
23.  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ ... 8 1022060202 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ณัฐวุฒิ รสชื่นiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060202&boss=33009&name_boss=ผอ.ณัฐวุฒิ รสชื่น&name_school=โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ&idschool=1022060202&network=8' frameborder='0'>
24.  โรงเรียนบ้านเขามะปริง ... 7 1022060210 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
เนื้อน้อง ไชยโชติiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060210&boss=32088&name_boss=ผอ.เนื้อน้อง ไชยโชติ&name_school=โรงเรียนบ้านเขามะปริง&idschool=1022060210&network=7' frameborder='0'>
25.  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ... 5 1022060056 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สุดา ดวงจันทร์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060056&boss=33035&name_boss=ผอ.สุดา ดวงจันทร์&name_school=โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา&idschool=1022060056&network=5' frameborder='0'>
26.  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว ... 4 1022060059 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สาธิต ใจคงiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060059&boss=33059&name_boss=ผอ.สาธิต ใจคง&name_school=โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว&idschool=1022060059&network=4' frameborder='0'>
27.  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ ... 6 1022060061 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
จักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060061&boss=33066&name_boss=ผอ.จักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์&name_school=โรงเรียนบ้านเตาหม้อ&idschool=1022060061&network=6' frameborder='0'>
28.  โรงเรียนบ้านเนินจำปา ... 9 1022060184 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
รายา ปัญจมานนท์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060184&boss=655&name_boss=ผอ.รายา ปัญจมานนท์&name_school=โรงเรียนบ้านเนินจำปา&idschool=1022060184&network=9' frameborder='0'>
29.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ... 4 1022060035 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
นิศาชล สวัสดิสารiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060035&boss=33111&name_boss=ผอ.นิศาชล สวัสดิสาร&name_school=โรงเรียนบ้านเนินดินแดง&idschool=1022060035&network=4' frameborder='0'>
30.  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย ... 5 1022060054 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
จงกล คะเชญชาติiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060054&boss=33123&name_boss=ผอ.จงกล คะเชญชาติ&name_school=โรงเรียนบ้านแก่งน้อย&idschool=1022060054&network=5' frameborder='0'>
31.  โรงเรียนบ้านแก้ว ... 2 1022060003 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060003&boss=33128&name_boss=ผอ.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์&name_school=โรงเรียนบ้านแก้ว&idschool=1022060003&network=2' frameborder='0'>
32.  โรงเรียนบ้านโคกวัด ... 10 1022060192 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
อดิศักดิ์ โปร่งมณีiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060192&boss=33253&name_boss=ผอ.อดิศักดิ์ โปร่งมณี&name_school=โรงเรียนบ้านโคกวัด&idschool=1022060192&network=10' frameborder='0'>
33.  โรงเรียนบ้านโป่งวัว ... 10 1022060193 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
รัชพล วริศเมธากุลiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060193&boss=33147&name_boss=ผอ.รัชพล วริศเมธากุล&name_school=โรงเรียนบ้านโป่งวัว&idschool=1022060193&network=10' frameborder='0'>
34.  โรงเรียนวัดขุนซ่อง ... 10 1022060189 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
จินดา กงบุราณiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060189&boss=33218&name_boss=ผอ.จินดา กงบุราณ&name_school=โรงเรียนวัดขุนซ่อง&idschool=1022060189&network=10' frameborder='0'>
35.  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ ... 10 1022060228 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สกุณา อัศจรรย์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060228&boss=33210&name_boss=ผอ.สกุณา อัศจรรย์&name_school=โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ&idschool=1022060228&network=10' frameborder='0'>
36.  โรงเรียนวัดคมบาง ... 3 1022060020 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060020&boss=&name_boss=ผอ. &name_school=โรงเรียนวัดคมบาง&idschool=1022060020&network=3' frameborder='0'>
37.  โรงเรียนวัดคลองขุด ... 6 1022060057 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
วิภาภรณ์ คำฤาเดชiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060057&boss=33326&name_boss=ผอ.วิภาภรณ์ คำฤาเดช&name_school=โรงเรียนวัดคลองขุด&idschool=1022060057&network=6' frameborder='0'>
38.  โรงเรียนวัดจันทนาราม ... 3 1022060014 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
วุฒิชัย คุ้มวงศ์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060014&boss=32454&name_boss=ผอ.วุฒิชัย คุ้มวงศ์&name_school=โรงเรียนวัดจันทนาราม&idschool=1022060014&network=3' frameborder='0'>
39.  โรงเรียนวัดช้างข้าม ... 7 1022060209 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
พงษ์ศักดิ์ บุญสร้างiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060209&boss=33553&name_boss=ผอ.พงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง&name_school=โรงเรียนวัดช้างข้าม&idschool=1022060209&network=7' frameborder='0'>
40.  โรงเรียนวัดดอนตาล ... 3 1022060015 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
พรรณี กุลรัตน์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060015&boss=33562&name_boss=ผอ.พรรณี กุลรัตน์&name_school=โรงเรียนวัดดอนตาล&idschool=1022060015&network=3' frameborder='0'>
41.  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า ... 4 1022060042 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060042&boss=&name_boss=ผอ. &name_school=โรงเรียนวัดตะกาดเง้า&idschool=1022060042&network=4' frameborder='0'>
42.  โรงเรียนวัดทองทั่ว ... 3 1022060018 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
รัชนี บรรเทาวงศ์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060018&boss=33534&name_boss=ผอ.รัชนี บรรเทาวงศ์&name_school=โรงเรียนวัดทองทั่ว&idschool=1022060018&network=3' frameborder='0'>
43.  โรงเรียนวัดท่าศาลา ... 6 1022060063 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ศิริลักษณ์ คงสุวิทย์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060063&boss=33549&name_boss=ผอ.ศิริลักษณ์ คงสุวิทย์&name_school=โรงเรียนวัดท่าศาลา&idschool=1022060063&network=6' frameborder='0'>
44.  โรงเรียนวัดท่าแคลง ... 7 1022060196 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
เตือนใจ มีสุขiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060196&boss=33539&name_boss=ผอ.เตือนใจ มีสุข&name_school=โรงเรียนวัดท่าแคลง&idschool=1022060196&network=7' frameborder='0'>
45.  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา ... 6 1022060048 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
นิเวศน์ ชาติวุฒiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060048&boss=33340&name_boss=ผอ.นิเวศน์ ชาติวุฒ&name_school=โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา&idschool=1022060048&network=6' frameborder='0'>
46.  โรงเรียนวัดนาซา ... 7 1022060200 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
จงรัก สุวโจiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060200&boss=33361&name_boss=ผอ.จงรัก สุวโจ&name_school=โรงเรียนวัดนาซา&idschool=1022060200&network=7' frameborder='0'>
47.  โรงเรียนวัดนายายอาม ... 8 1022060212 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
อภิชาติ หมายชื่นiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060212&boss=33375&name_boss=ผอ.อภิชาติ หมายชื่น&name_school=โรงเรียนวัดนายายอาม&idschool=1022060212&network=8' frameborder='0'>
48.  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ... 4 1022060031 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวินiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060031&boss=33546&name_boss=ผอ.นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน&name_school=โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม&idschool=1022060031&network=4' frameborder='0'>
49.  โรงเรียนวัดพลับ ... 2 1022060012 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
พรรณรุจี สะอาดiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060012&boss=33294&name_boss=ผอ.พรรณรุจี สะอาด&name_school=โรงเรียนวัดพลับ&idschool=1022060012&network=2' frameborder='0'>
50.  โรงเรียนวัดพลับพลา ... 3 1022060016 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ธีรภัทร ศรีบุญเรืองiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060016&boss=33540&name_boss=ผอ.ธีรภัทร ศรีบุญเรือง&name_school=โรงเรียนวัดพลับพลา&idschool=1022060016&network=3' frameborder='0'>
51.  โรงเรียนวัดรำพัน ... 6 1022060062 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ประเสริฐ กำเลิศทองiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060062&boss=33548&name_boss=ผอ.ประเสริฐ กำเลิศทอง&name_school=โรงเรียนวัดรำพัน&idschool=1022060062&network=6' frameborder='0'>
52.  โรงเรียนวัดวังหิน ... 8 1022060203 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
อุทิศ แสงผ่องiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060203&boss=33385&name_boss=ผอ.อุทิศ แสงผ่อง&name_school=โรงเรียนวัดวังหิน&idschool=1022060203&network=8' frameborder='0'>
53.  โรงเรียนวัดสามผาน ... 5 1022060038 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ไชยะ บุญอยู่iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060038&boss=33550&name_boss=ผอ.ไชยะ บุญอยู่&name_school=โรงเรียนวัดสามผาน&idschool=1022060038&network=5' frameborder='0'>
54.  โรงเรียนวัดสิงห์ ... 2 1022060011 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
นิตยา วัฒฐานะiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060011&boss=33285&name_boss=ผอ.นิตยา วัฒฐานะ&name_school=โรงเรียนวัดสิงห์&idschool=1022060011&network=2' frameborder='0'>
55.  โรงเรียนวัดหนองคัน ... 4 1022060043 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
มนตรี วัฒฐานะiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060043&boss=33547&name_boss=ผอ.มนตรี วัฒฐานะ&name_school=โรงเรียนวัดหนองคัน&idschool=1022060043&network=4' frameborder='0'>
56.  โรงเรียนวัดหนองบัว ... 1 1022060022 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
นงลักษณ์ บุญสวัสดิ์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060022&boss=33543&name_boss=ผอ.นงลักษณ์ บุญสวัสดิ์&name_school=โรงเรียนวัดหนองบัว&idschool=1022060022&network=1' frameborder='0'>
57.  โรงเรียนวัดหนองสีงา ... 8 1022060204 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สามารถ จิตณรงค์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060204&boss=32109&name_boss=ผอ.สามารถ จิตณรงค์&name_school=โรงเรียนวัดหนองสีงา&idschool=1022060204&network=8' frameborder='0'>
58.  โรงเรียนวัดหนองแหวน ... 7 1022060195 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ปราโมทย์ อุดมiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060195&boss=33552&name_boss=ผอ.ปราโมทย์ อุดม&name_school=โรงเรียนวัดหนองแหวน&idschool=1022060195&network=7' frameborder='0'>
59.  โรงเรียนวัดหนองไทร ... 7 1022060201 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
วรุณรัตน์ บุญเริ่มiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060201&boss=33366&name_boss=ผอ.วรุณรัตน์ บุญเริ่ม&name_school=โรงเรียนวัดหนองไทร&idschool=1022060201&network=7' frameborder='0'>
60.  โรงเรียนวัดหมูดุด ... 6 1022060058 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุลiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060058&boss=33329&name_boss=ผอ.สุนีรัตน์ จันทรานุวัฒน์กุล&name_school=โรงเรียนวัดหมูดุด&idschool=1022060058&network=6' frameborder='0'>
61.  โรงเรียนวัดเกาะขวาง ... 1 1022060026 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎาiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060026&boss=33532&name_boss=ผอ.ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา&name_school=โรงเรียนวัดเกาะขวาง&idschool=1022060026&network=1' frameborder='0'>
62.  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน ... 1 1022060027 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
บวร ทองยังiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060027&boss=33533&name_boss=ผอ.บวร ทองยัง&name_school=โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน&idschool=1022060027&network=1' frameborder='0'>
63.  โรงเรียนวัดเกาะโตนด ... 1 1022060028 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ศิริพรรณ ประจงกิจiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060028&boss=33271&name_boss=ผอ.ศิริพรรณ ประจงกิจ&name_school=โรงเรียนวัดเกาะโตนด&idschool=1022060028&network=1' frameborder='0'>
64.  โรงเรียนวัดเขาน้อย ... 1 1022060030 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
นิรมล เดชาวุธiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060030&boss=33275&name_boss=ผอ.นิรมล เดชาวุธ&name_school=โรงเรียนวัดเขาน้อย&idschool=1022060030&network=1' frameborder='0'>
65.  โรงเรียนวัดเขาวงกต ... 9 1022060180 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สุวิทย์ โพธิจักร์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060180&boss=33551&name_boss=ผอ.สุวิทย์ โพธิจักร์&name_school=โรงเรียนวัดเขาวงกต&idschool=1022060180&network=9' frameborder='0'>
66.  โรงเรียนวัดเนินยาง ... 3 1022060029 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
อลิษา สุคุณพันธ์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060029&boss=32566&name_boss=ผอ.อลิษา สุคุณพันธ์&name_school=โรงเรียนวัดเนินยาง&idschool=1022060029&network=3' frameborder='0'>
67.  โรงเรียนวัดเนินสูง ... 3 1022060019 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สุธี พรมาธิiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060019&boss=33535&name_boss=ผอ.สุธี พรมาธิ&name_school=โรงเรียนวัดเนินสูง&idschool=1022060019&network=3' frameborder='0'>
68.  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ ... 1 1022060024 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
จตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060024&boss=33183&name_boss=ผอ.จตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์&name_school=โรงเรียนวัดเนินโพธิ์&idschool=1022060024&network=1' frameborder='0'>
69.  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม ... 1 1022060023 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
อำพร คงเจริญiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060023&boss=33309&name_boss=ผอ.อำพร คงเจริญ&name_school=โรงเรียนวัดเสม็ดงาม&idschool=1022060023&network=1' frameborder='0'>
70.  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี ... 6 1022060065 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
อภิวัฒน์ งามการiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060065&boss=33315&name_boss=ผอ.อภิวัฒน์ งามการ&name_school=โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี&idschool=1022060065&network=6' frameborder='0'>
71.  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว ... 10 1022060190 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ตฤณศิษฐ์ ราชนิยมiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060190&boss=33196&name_boss=ผอ.ตฤณศิษฐ์ ราชนิยม&name_school=โรงเรียนวัดแก่งหางแมว&idschool=1022060190&network=10' frameborder='0'>
72.  โรงเรียนวัดแขมหนู ... 4 1022060044 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060044&boss=&name_boss=ผอ. &name_school=โรงเรียนวัดแขมหนู&idschool=1022060044&network=4' frameborder='0'>
73.  โรงเรียนวัดแสลง ... 3 1022060006 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
วันชัย แก้วมณีiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060006&boss=33542&name_boss=ผอ.วันชัย แก้วมณี&name_school=โรงเรียนวัดแสลง&idschool=1022060006&network=3' frameborder='0'>
74.  โรงเรียนวัดโขดหอย ... 7 1022060199 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวินiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060199&boss=33353&name_boss=ผอ.สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน&name_school=โรงเรียนวัดโขดหอย&idschool=1022060199&network=7' frameborder='0'>
75.  โรงเรียนวัดโขมง ... 6 1022060066 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
สุฑารัตน์ ขีณาวัฒiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060066&boss=33321&name_boss=ผอ.สุฑารัตน์ ขีณาวัฒ&name_school=โรงเรียนวัดโขมง&idschool=1022060066&network=6' frameborder='0'>
76.  โรงเรียนวัดโป่งแรด ... 3 1022060017 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
เพ็ญจันทร์ กลิ่นขจรiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060017&boss=32901&name_boss=ผอ.เพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร&name_school=โรงเรียนวัดโป่งแรด&idschool=1022060017&network=3' frameborder='0'>
77.  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 ... 8 1022060208 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ประคอง ดอนไพรนุชiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060208&boss=33554&name_boss=ผอ.ประคอง ดอนไพรนุช&name_school=โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171&idschool=1022060208&network=8' frameborder='0'>
78.  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ... 1 1022060025 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ศักดินันท์ ศรีไพรiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060025&boss=33536&name_boss=ผอ.ศักดินันท์ ศรีไพร&name_school=โรงเรียนวัดไผ่ล้อม&idschool=1022060025&network=1' frameborder='0'>
79.  โรงเรียนสฤษดิเดช ... 1 1022060007 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
กัมพล ผลพฤกษาiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060007&boss=32686&name_boss=ผอ.กัมพล ผลพฤกษา&name_school=โรงเรียนสฤษดิเดช&idschool=1022060007&network=1' frameborder='0'>
80.  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ... 2 1022060001 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
เดชา พูลวงศ์iframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060001&boss=32685&name_boss=ผอ.เดชา พูลวงศ์&name_school=โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี&idschool=1022060001&network=2' frameborder='0'>
81.  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ... 6 1022060047 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
ชาญณรงค์ พงศ์ขยันiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060047&boss=33782&name_boss=ผอ.ชาญณรงค์ พงศ์ขยัน&name_school=โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า&idschool=1022060047&network=6' frameborder='0'>
82.  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 ... 5 1022060039 Error: SELECT portfolio_section2.section2_id, portfolio_section2.name_school, portfolio_section2.school_sec, portfolio_section2.ref_mainsection, portfolio_section2.address, portfolio_section2.seo, portfolio_section2.network, portfolio_section2.dmcidschool, portfolio_section2.school_section, portfolio_section2.school_section2 FROM portfolio_section2 WHERE school_sec=0 and ref_mainsection=17 ORDER BY name_school ASC
Table 'makesens_bjclub.portfolio_section2' doesn't exist
มนัสนันท์ เกิดเอี่ยมiframe width='100%' height='250' src='make_table2.php?school=1022060039&boss=33347&name_boss=ผอ.มนัสนันท์ เกิดเอี่ยม&name_school=โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14&idschool=1022060039&network=5' frameborder='0'>

Copyright (c) Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 All rights reserved.